homepage

 

Sub Menu   

Bestuur

Vacatures
Werkgroepen
Verslagen
Agenda's
INFO KBO en
Ouderenraad

 

 

KBO Hoorn is een van de grootste afdelingen van de KBO in Noord-Holland; de afdeling telt bijna 550 leden. Zij behartigt in onze gemeente de belangen van senioren o.m. op het gebied van zorg, welzijn, wonen en mobiliteit. Maar naast deze onderwerpen stimuleert zij ook sociale contacten, organiseert zij themamiddagen en biedt zij diverse ontspanningsactiviteiten aan.

KBO Hoorn maakt deel uit van KBO Noord-Holland.

KBO Hoorn werkt zoveel mogelijk samen met de KBO afd. Blokker en Zwaag.

Belangenbehartiging

Wanneer je ouder wordt betekent dat nog niet dat je er niet meer toe doet! Juist senioren zijn in het vrijwilligerswerk met hun kennis en kunde van enorme toegevoegde waarde voor de gemeenschap en veel organisaties. Zij kunnen ‘onze’ inzet daarom goed gebruiken. Want er is een groot tekort aan vrijwilligers waardoor het voortbestaan van bijv. verenigingen in gevaar komt. Daar kunnen wij dus scoren. Wanneer senioren zich beschikbaar stellen, blijven zij ook actief, doen sociale contacten op en blijven betrokken bij de samenleving.

Redenen om lid te worden van KBO Hoorn

• De KBO zorgt voor collectieve belangenbehartiging op het gebied van inkomen, pensioen en zorg en welzijn, wonen en mobiliteit bij de politiek, overheid en bedrijfsleven

• De KBO wordt gehoord bij alle politieke partijen

• Leden ontvangen 10x per jaar gratis het blad Nestor en het eigen Mededelingenblad van KBO Hoorn

• De KBO Noord Holland stimuleert de maatschappelijke participatie en heeft aandacht voor een goede leefomgeving

• De KBO geeft korting op de basis ziektekostenverzekering en op de aanvullende verzekering bij Zilveren Kruis en Univé

• U kunt gebruik maken van de service- en juristentelefoon

• De KBO Hoorn heeft een goedkope rijbewijskeuring

Naast belangenbehartiging bieden wij een uitgebreid scala van ontspannings- en opleidingsmogelijkheden aan.

We besteden daarnaast ook veel aandacht aan informatievoorziening voor senioren.

Door lid te worden van de KBO Hoorn steunt u ons werk en maakt u dat we sterk staan bij de belangenbehartiging. Hoe meer leden, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen! En U kunt deelnemen aan onze activiteiten.

Meer weten?

Wilt U meer informatie over het lidmaatschap? Of wilt U weleens een activiteit bezoeken? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze secretaris.

Wilt u meer weten over het lidmaatschap bij KBO Hoorn?   klik dan hier

                                                                                                                                             terug